Original von Rosen skenan

När ditt barn får diagnosen ”höftledsinstabilitet”, även känt som ”höftledsluxation” eller ”höftledsdysplasi”, kommer din läkare prata med dig om lämpliga behandlingsmetoder och längden på behandlingen. Din läkare provar ut vilken storlek av von Rosen-skenan som passar ditt barn och förklarar för dig hur du ska hantera ortosen. Von Rosen-skenan har använts inom den svenska sjukvården i mer än 60 år, med över 95 % bevisad klinisk effekt.

Behandling i von Rosen-skenan sker genom att skenan håller ledhuvudet på plats i ledpannan – ledpannan ges därmed möjlighet att utvecklas utan problem, och mjukdelarna anpassar sig efter det nya läget.

Den höftposition som bäst främjar positiv utveckling kallas ”grodställning”, och är samma position som barnet intar i livmodern innan födseln. Spädbarnets höftleder skall vara böjda minst 90 grader (kallat ”flexion”) och förda utåt i sidled 60-70 grader (kallat ”abduktion”). Även om det kan se obekvämt ut i början är det bara en förlängning av fasen innan födseln, och gör att ditt barns höfter kan utvecklas under samma gynnsamma förhållanden som de annars gjort i livmodern.

En del föräldrar oroar sig över att deras barn inte ska känna sig bekväma med von Rosen-skenan. Den erfarenhet som sjukvårdspersonal har uttryckt visar dock på att efter en kort tillvänjningsperiod upplever barnet den position skenan bibehåller som naturlig. Det är även viktigt att du som förälder vet att von Rosen-skenan inte hindrar ditt barns allmänna motoriska utveckling, vilket innebär att tidpunkten när barnet lär sig vända eller gå inte är försenad i jämförelse med andra barn. Skulle ditt barn kämpa emot von Rosen-skenan en längre tid bör den givetvis kontrolleras av din mottagning.

Under behandlingen får barnet endast tas ur skenan av utbildad sjukvårdspersonal. Detta görs en gång i veckan på ortopedmottagningen, och i samband med detta besök badas även barnet. Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att inte själv ta ut barnet ur skenan – dels är det komplicerat att sätta på skenan med rätt flexions- och abduceringsgrader, vilket är nödvändigt för ett positivt behandlingsresultat. Dessutom, så ökar behandlingstiden samtidigt som behandlingen blir mindre effektiv om höfterna inte hålls konstant i korrekt läge – detta ger i sin tur även högre komplikationsfrekvens, vilket till exempel kan ses i de studier där man undersökt behandling med Frejka-kudden i jämförelse med von Rosen-skenan.

Vidare, så finns en risk för ökat obehag för barnet om han eller hon plockas ut ur skenan ofta – varje gång barnet ska i skenan igen påbörjas en ny tillvänjningsperiod, vilket kan reducera barnets acceptans av behandlingen.

Behandling i von Rosen-skenan ger överlag goda behandlingsresultat med få komplikationer. Dock bör man vara uppmärksam på följande möjliga problem:

A. Skenan glider och sitter inte rätt
B. Skenan ger upphov till lokal hudirritation och skavsår

Det går oftast förhindra att dessa två problem uppstår genom att tänka på följande:
A. Förhindra att skenan glider genom att
1. Hålla handen under stjärten när man lyfter upp barnet
2. Inte dra barnet i fötter och ben
3. Inte använda ”trånga byxor” som trycker ihop benen, och hindrar benens rörelsefrihet
4. Ej ha huvudkudden högre än 2 cm
5. Ta kontakt med er behandlande enhet – det kan vara dags att byta till större modell 

B. Förhindra att hudirritation och skavsår uppstår genom att
1. Tvätta barnet i skenan med vatten och oparfymerad tvål
2. Utan att ta barnet ur skenan lyfta upp skänklarna över axelpartiet och tvätta ryggen
3. Efter tvättning torka huden, speciellt där skenan ligger an mot huden
4. Pudra barn och skena med ett tunt lager oparfymerat puder
5. ”Lufta ryggen” genom att vända barnet från rygg- till bukläge kortare stunder under uppsikt
6. Undvika att använda salva
7. Byta blöjor ofta
8. Försöka förhindra att barnet svettas – till exempel genom att undvika alltför varma kläder
9. Vid hudirritation på ryggen lägga bomullskompresser på skenan så att barnet inte ligger direkt mot gummit på skenan, och byta dessa ofta

Har ni frågor om von Rosen-skenan så har vi lagt upp svar på en del frågor som kommit in till oss under fliken ”Frågor & Svar”. 

Hittar ni inte det ni söker där är ni välkomna att kontakta oss på e-post info@isakssonsgummifabrik.com

Termer:

 • Abduktion – Rörelse bort från kroppens mittlinje. Motsats; Adduktion
 • Artros – Beteckning på brosksjukdom i lederna
 • Barlows test – diagnostiskt test för att upptäcka höftledsluxation hos nyfödda
 • CDH – Congenital Dislocation of the Hip, Kongenital Höftledsluxation
 • DDH – Developmental Dysplasia of the Hip, Höftledsdysplasi
 • Dysplasi – Underutvecklad
 • Flexion – böjning. Motsats; Extension
 • Höftledsdysplasi – innebär att höftens ledpanna inte är så djup som den bör vara
 • Höftledsinstabilitet – höftleden har korrekt position men kan provoceras ur läge vid undersökning
 • Höftledsluxation – höftledskulan har inte kontakt med ledytan i höftleden
 • Kongenital – medfödd
 • NIH – Neonatal instability of the hip, används för att beskriva att detta tillstånd gäller för de första levnadsmånaderna
 • Ortolanis test – Ett diagnostiskt tecken vid medfödd höftledsluxation. Om båda höfterna böjs till 90º och därefter abduceras utåt mot underlaget med patienten liggande på rygg uppstår en hörbar och kännbar knäpp i höftleden om den ligger luxerad bakåt
 • Ortos – används för att staga upp extremiteter eller bål vid felställningar och svaghet
 • Palméns test – diagnostiskt test för att upptäcka höftledsluxation hos nyfödda
 • Post Partum – Efter förlossningen
 • Subluxation – höftledskulan har delvis kontakt med ledytan i höftleden
 • Sätesläge – När barnet ligger med stjärten nedåt innan födseln och/eller föds med stjärten först. Även känt som ”Sätesbjudning”

Via länkarna nedan hittar ni broschyr till föräldrar, läkare, samt boken med en sammanställning av det vetenskapliga underlaget för behandling i von Rosen-skenan. Ni hittar  lite kort information om vilka orsaker som kan ligga bakom höftledsinstabilitet för nyfödda, samt varför man har valt att arbeta med tidig screening i Sverige. Vi delar även länkar där ni hitta vidare till olika artiklar, bloggar och forum med information till föräldrar och närstående till barn med höftledsinstabilitet. Under ”Vetenskapliga artiklar”  lägger vi ut information som kan hjälpa er att hitta oberoende artiklar och studier om behandling i von Rosen-skenan.

Behandling i von Rosen-skenan - vetenskapligt underlag

Broschyr till föräldrar, läkare, samt boken med en sammanställning av det vetenskapliga underlaget för behandling i von Rosen-skenan hittar ni under fliken “Produktinformation”.

Allmänt om höftledsluxation

Under fliken “Allmänt om höftledsluxation” hittar ni lite kort information om vilka orsaker som kan ligga bakom höftledsinstabilitet för nyfödda, samt varför man har valt att arbeta med tidig screening i Sverige.

Information till föräldrar och närstående - artiklar, bloggar och forum

Under fliken “Länkar” kan ni hitta vidare till olika artiklar, bloggar och forum med information till föräldrar och närstående till barn med höftledsinstabilitet.

Vetenskapliga artiklar

Under “Vetenskapliga artiklar” lägger vi ut information som kan hjälpa er att hitta oberoende artiklar och studier om behandling i von Rosen-skenan.

Frågor & Svar

Har ni frågor om von Rosen-skenan så har vi lagt upp svar på en del frågor som kommit in till oss under fliken “Frågor & Svar”. 

Isakssons Gummifabrik AB

Org. nr: 556062-7217

VAT: SE556062721701

GDPR - Integritetspolicy

 

 

Adress: Ängalagsvägen 226

269 95 Båstad, Sweden

GLN: 735001320004

 

 

Translate »