Frågor & Svar

Här nedan hittar ni svar om von Rosen-skenan 

Hittar ni inte det ni söker är ni välkomna att kontakta oss på e-post isakssons@bjarenet.com

Varför får vi inte ta ut barnet ur skenan själva?

Föräldrarna får inte ta av skenan hemma – däremot får ni reglera byglarna över axlarna för att se till att de inte trycker mot nacken. Barnet ska kunna röra huvudet obehindrat åt båda hållen.

Det finns flera skäl till att föräldrarna inte får ta av skenan hemma. Anledningen till detta är dels för att det är svårt att sätta på skenan med rätt flexions- och abduceringsgrader, vilket är nödvändigt för ett positivt behandlingsresultat. Dessutom, så ökar behandlingstiden samtidigt som behandlingen blir mindre effektiv om barnet plockas i och ur skenan – detta ökar också komplikationsfrekvensen, vilket till exempel kan ses i de studier där man undersökt behandling med Frejka-kudden i jämförelse med von Rosen-skenan. Vidare, så finns en risk för ökat obehag för barnet om han eller hon plockas ut ur skenan ofta – varje gång barnet ska i skenan igen påbörjas en ny tillvänjningsperiod, vilket har potential att reducera barnets acceptans av behandlingen.

Vilken bilbarnstol ska vi välja för vårt barn i von Rosen-skena?

När ni väljer bilbarnstol är det viktigt att stolen är extra bred, och har låga sidokanter så att benen inte pressas samman. Det kan även behövas en dubbelvikt filt, alternativt en kudde under stjärten så att både axelremmar och huvud kommer i rätt läge.

Vilken barnvagn ska vi välja för vårt barn i von Rosen-skena?

Eftersom barn med skena av nödvändighet ligger i grodställning är det viktigt att ni väljer en bred barnvagn som inte pressar samman benen. Det finns breda modeller från de flesta större tillverkare av barnvagnar, och en kunnig återförsäljare kan hjälpa er att hitta en passande modell.

Vårt barns hud har blivit irriterad där benen ligger an mot skenan - vad kan vi göra?

Våra generella råd är som följer:

1. Tvätta barnet i skenan med en tvättlapp, med vatten och oparfymerad tvål
2. Utan att ta barnet ur skenan lyfta upp skänklarna över axelpartiet och tvätta ryggen
3. Efter tvättning torka huden, speciellt där skenan ligger an mot huden
4. Pudra barn och skena med ett tunt lager oparfymerat puder
5. ”Lufta ryggen” genom att vända barnet från rygg- till sittande läge mot vuxen.
6. Undvika att använda salva
7. Byta blöjor ofta
8. Försöka förhindra att barnet svettas – till exempel genom att undvika alltför varma kläder
9. Vid hudirritation på ryggen lägga bomullskompresser på skenan så att barnet inte ligger direkt mot gummit på skenan och byta dessa ofta

Ibland kan hudirritation uppstå där skenan ligger an mot huden, speciellt om huden är fuktig eller om lager av puder eller föroreningar har samlats mellan skenan och huden. Feber eller diarrésjukdom ökar även risken för hudirritation. Det är viktigt att området där skenan ligger an mot hud hålls torrt, och ibland kan det hjälpa att linda in delar av skenan i gasbinda, alternativt trä en avklippt bommullsstrumpa över skänklarna. Dessa kan sedan bytas ut och tvättas ifall de blir blöta.

Varför står det i era råd att man ska "undvika att använda salva"?

Överdraget till von Rosen-skenan är tillverkat av Naturgummi, och vissa salvor och krämer kan förstöra gummiöverdraget, vilket gör att det blir svårt att hålla barnet rent och torrt. Vi håller på att undersöka salvor och krämer för att kunna ge rekommendationer gällande vad som går bra att använda, men ett allmänt råd är att i första hand använda puder, samt att läsa i bipacksedeln eller fråga er behandlande personal om det går bra att använda salvan/krämen med Naturgummi/Latex.

Hur väger man barnet?

Barnet vägs under rutinkontroller på barnavårdscentralen med skenan på, skenans vikt står på baksidan.

Hur ofta får barnet bada på mottagningen?

Olika landsting och sjukhus kan ha olika rutiner gällande detta, så ni bör därför i första hand undersöka vad som gäller på er mottagning. Vår rekommendation är att bada varje vecka, men det är även vanligt att barnet får bada efter 1 veckas behandling, och att ni därefter får komma tillbaka för att bada varannan vecka. Beroende på vilken grad av höftledsinstabilitet ert barn har (instabilitet, subluxation eller luxation) så kan en sjuksköterska eller undersköterska finnas med för att hjälpa föräldrarna att hålla barnets höfter i rätt läge under badet.

Går det bra att bada hemma med skenan på?

Olika sjukhus kan ha olika riktlinjer gällande bad hemma – ni bör därför i första hand kontakta er vårdgivare för information gällande vad deras råd och riktlinjer är. Skenan är tillverkad med ett överdrag av naturgummi, och är gjord för att vara tät – skenan tar alltså ingen skada av vatten. Däremot är det viktigt att både barnets hud och skenan torkas utförligt efter att de blivit blöta. Generella råd om att tvätta ert barn hemma är att ni bör använda en mild tvål för att minska risk för hudirritation, samt att ni kan använda en hårfön – utan värme – för att underlätta att torka ryggen efter bad. Kontakta er vårdgivare för mer konkreta råd och tips.

Jag har problem med att hitta en bekväm amningsställning med skenan - har ni tips?

Om ni har äldre barn utan skena, så har du kanske hittat ställningar som passade bra för dina tidigare barn, men som fungerar sämre med ett barn i skena. En del av de mammor vi har haft kontakt med föredrar att amma liggande, medan andra föredrar att låta barnet antingen ligga på en amningskudde eller sitta gränslande över det ena benet. Det allmäna rådet vi kan ge är att prova olika ställningar för att hitta vad som passar er bäst. Kontakta er BVC, förlossningsklinik eller amningsmottagning för mer konkreta råd och tips.

Vad händer om höftledsluxation inte behandlas?

En svensk barnläkare vid namn Kurt Palmén, började 1952 propagera för att barnläkarna på förlossningsklinikerna skulle undersöka höftlederna hos alla nyfödda barn. Detta görs sedan många år i hela landet och har lett till att barn med höftproblem normalt sett upptäcks redan på förlossningskliniken.

När barn inte behandlas för sin höftledsinstabilitet redan som nyfödda kommer ledkulan att glida ur ledskålen och stanna i detta felaktiga läge, vilket med tiden leder till att höftledshuvudet deformeras. Detta tillstånd går under flera olika namn som ”höftledsdysplasi”, ”höftledsluxation” och ”kongenital höfthälta”.

Om höftfelet upptäcks först när barnet är äldre än 1 år, är åkomman svår att behandla och kan leda till bestående höftledsbesvär – studier har visat att cirka hälften av dessa fall utvecklar artros senare i livet. Gången är haltande, och ett ben kommer möjligen att vara kortare än det andra – inledningsvis finns det dock ingen smärta. Gradvis börjar muskler och senor att krympa, och höftledshuvudet fylls med vävnad som hindrar en efterföljande korrigering av höften. En luxerad höft ger i vuxen ålder benförkortning, rörelseinskränkning, sämre styrka i benet och risk för förtidig artros, med smärta och i förlängningen behov av höftprotesoperation.

Vi har problem med att skenan glider, och inte sitter på rätt sätt - vad kan göras?

Våra generella råd är som följer:

1. Ta kontakt med er vårdgivare – det kan vara dags att byta till större storlek
2. Hålla handen under stjärten när ni lyfter upp barnet
3. Inte dra barnet i fötter och ben
4. Inte använda ”trånga byxor” som trycker ihop benen, och hindrar benens rörelsefrihet
5. Ej ha huvudkudden högre än 2 cm

Vilka kläder rekommenderar ni till ett barn i von Rosen-skena?

Det är viktigt att använda vida kläder som inte pressar ihop benen. Det är även viktigare än för barn utan skena att inte använda alltför varma kläder – detta för att se till att ert barn inte svettas, vilket ökar risken för hudirritation. Kläder som kan vara lämpliga att använda är exempelvis klänningar, byxor i en större storlek eller sovpåse. 

Kommer vår dotter att känna sig bekväm i skenan?

Det är en stor omställning för både barn och föräldrar. Många föräldrar oroar sig över att deras barn inte ska känna sig bekväma med von Rosen-skenan, men efter en kort tillvänjningsperiod kommer ditt barn sannolikt inte att besväras av skenan. En del föräldrar upplever att barnet blir lugnare av att bäras i det så kallade ”kolikgreppet” (när barnet ligger på mage över din underarm). Skulle ditt barn kämpa emot ortosen en längre tid bör den givetvis kontrolleras av din läkare.

Lär sig barn i skena att gå senare än andra barn?

Nej. Forskning har visat att von Rosen-skenan inte hindrar ditt barns allmänna motoriska utveckling, och att tidpunkten när barnet lär sig vända eller gå inte är försenad i jämförelse med andra barn.

Vårt barn har diagnosticerats med "misstanke om höftledsinstabilitet", alltså den lägsta graden av höftledsproblem - behövs verkligen behandling?

I Sverige föds årligen 500 – 1000 barn med ”instabila höftleder”. Hos de flesta barn som föds med instabila höftleder försvinner ”höftledsinstabiliteten” av sig själv utan behandling under 1:a levnadsmånaden, och höftlederna utvecklas då oftast helt normalt utan behandling. Hos 100 – 200 barn per år i Sverige sker dock inte detta. Behandlas inte dessa barn för sin höftledsinstabilitet redan som nyfödda kommer ledkulan att glida ur ledskålen och stanna i detta felaktiga läge.

Problemet är att det i nuläget inte finns något diagnostiskt sätt att skilja de barn vars problem kommer att försvinna av sig själva, från de barn där problemen kommer att förvärras med tiden. Den behandlingsmetod som Svenska sjukhus i allmänhet följer är därför tidig screening, och behandling med en von Rosen-skena under 6-12 veckor.

I vissa länder har man inte allmän screening, utan behandlar istället de barn som man upptäcker problem med vid en senare ålder – behandling kan då ske antingen genom att barnet gipsas från fötterna upp till övre midjan (Spica Cast), eller genom operation. Båda dessa behandlingsmetoder innebär betydligt större risk för komplikationer under behandlingstiden, samtidigt som de ger sämre behandlingsresultat – med risk för återkommande höftledsproblem senare under livet.

Varför är höftledsluxation vanligare bland flickor?

En av orsakerna till höftledsinstabilitet är att mamman under slutet av graviditeten producerar hormon som har till funktion att öka rörligheten i lederna vid bäckenet. Barnet utsätts för samma hormoner som mamman under graviditeten, och många tror att dessa hormoner till större grad påverkar flickor än pojkar. Det är samtidigt viktigt att påpeka att det finns många samverkande faktorer som kan leda till höftledsluxation, och det är därför svårt att peka på en enskild orsak.

Vilka är symptomen för höftledsinstabilitet?

Inledningsvis finns det inga symptom för höftledsinstabilitet – för barn i spädbarnsåldern upptäcks problem istället via den screeningprocess som barnet genomgår under de första levnadsdagarna. Först när barnet börjar gå är det möjligt att upptäcka symptom – gången är då haltande, och ett ben kan möjligen vara kortare än det andra. Om ert barn inte genomgått screening kort efter födseln, och/eller ni vet att ert barn tillhör en riskgrupp för höftledsinstabilitet (till exempel om barnet fötts i sätesläge eller om ni vet att det finns en historia av höftledsinstabilitet i släkten) kan ni kontakta er BVC som vid behov kan ge remiss till en specialist.

Vilka alternativ finns det till behandling i von Rosen-skena?

För ett lyckat behandlingsresultat är det viktigt att behandling påbörjas tidigt, samt att er läkare är bekant med behandlingsmetoden. Behandling med von Rosen-skenan är den allmänt etablerade metoden för behandling i Sverige, men vid diagnos kan er läkare ge möjliga behandlingsalternativ.

De studier som vi känner till där von Rosens-skenan jämförs med andra liknande behandlingsmetoder är;

The efficacy of the Pavlik harness, the Craig splint and the von Rosen splint in the management of neonatal dysplasia of the hip – Wilkinson, Sherlock, Murray (2002)

The von Rosen splint compared with the Frejka pillow – Hinderaker, Rygh, Udén (1992)

Comparison of the Frejka Pillow and the von Rosen Splint in Treatment of Congenital Dislocation of the Hip – Heikkilä (1988)

Det finns även sammanfattningar av dessa studier i de riktlinjer som gavs ut av American Academy of Orthopaedic Surgeons (2014), samt den kliniska information vi ger ut till läkare, skriven av Göran Hansson (2013). Mer information om dessa, samt andra artiklar om von Rosen-skenan finns under flikarna “Vetenskapliga studier” samt ”Produktinformation” på vår hemsida.

Generellt sett, så är alla behandlingsmetoder i ovanstående studier beroende av en fungerande screening av höftledsinstabilitet, samt att behandling påbörjas så snart efter födsel som möjligt. Detta för att spädbarns skelett är mjuka och formbara, men hårdnar med tiden – vilket gör behandling exponentiellt svårare desto senare problemen upptäcks. Behandling av sent upptäckta fall kan ske bland annat genom att barnets höfter gipsas i korrekt läge, eller genom operation. Båda dessa behandlingsmetoder har betydligt sämre behandlingsresultat, och betydligt högre grad av komplikationer än alla de behandlingsmetoder som påbörjas tidigt i spädbarnsåldern.

Kan man flyga med von rosen-skenan?

Ja, men ta kontakt med ditt flygbolag för att få information och riktlinjer. Det kan vara rekommenderat att man har ett läkarintyg.

Isakssons Gummifabrik AB

Org. nr: 556062-7217

VAT: SE556062721701

GDPR - Integritetspolicy

 

 

Adress: Ängalagsvägen 226

269 95 Båstad, Sweden

GLN: 735001320004

 

 

Translate »